תביעה לגמלת הבטחת הכנסה (5619)

טופס זה מיועד להגשת תביעה לגמלת הבטחת הכנסה. לתשומת לבך, הגמלה להבטחת הכנסה כפופה למבחן הכנסות. מומלץ להשתמש במחשבון לבדיקת זכאות, לפני הגשת התביעה. אם אתה מקבל קצבת אזרח ותיק או שאירים – יש למלא טופס להשלמת הכנסה (430) לא תהיה זכאי לקצבה אם אתה אחד מאלה : אתה רווק ועובד ומרוויח מעל 3,104 ש"ח (החל ב- 01.01.2022) ברוטו בחודש. אתה תלמיד ישיבה. אתה בן קיבוץ או מושב שיתופי. בבעלותך או בשימושך רכב (כולל אופנוע ) ששוויו עולה על 42,366 ש"ח (החל ב- 01.01.2022) ואינו משמש אותך עקב צורך רפואי. אם אתה נשוי, ובן/בת  זוגך עונה על תנאים אלו – לא תוכל להיות זכאי לקצבה.